GuideCompaniet tar bærekraftansvar og har gjennom et omfattende miljøarbeid blitt miljøsertifisert av stiftelsen Miljøfyrtårn. De stiller strenge krav til arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall og utslipp. Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr en rekke digitale verktøy for å hjelpe bedrifter systematisk til å gjøre miljøvennlige rutiner til en del av deres daglige drift, noe som er bra for miljøet. Vi i GuideCompaniet har nå forpliktet oss til å holde et høyt fokus på miljø og ta ansvar.

I praksis betyr dette at GuideCompaniet:

  • velger miljøsertifiserte leverandører og samarbeidspartnere;
  • arbeider aktivt med å opprettholde en HMS-kultur;
  • jobber aktivt for å redusere ulykker og miljøbelastning på våre turer;
  • jobber aktivt med årlige klima-og miljørapporter der vi kan se konkrete resultater av miljøtiltakene vi gjennomfører.

Mer informasjon om Miljøfyrtårn finnes på www.miljofyrtarn.no.